כותרות אחרונות
Search

נוער בבית סוהר

הטיפול בנוער עבריין מקבל אף משמעות גדולה יותר עקב ההבנה כי ניתן לחולל שינוי של ממש אצל ילד/נער שתפיסת עולמו עוד לא גובשה והוא נתון להשפעות סביבתיות וחינוכיות כאחד.

בשב"ס אוכלוסיות שונות הכלואות מאחורי סורגים, אוכלוסיה מיוחדת לה ניתן דגש/התיחסות שונה קשורה בנוער  כ-360 ילדים ונערים נמצאים בבתי הסוהר והמעצר בשב"ס, מתוכם 150 כלואים בבית סוהר אופק המיועד לאוכלוסיה זו בלבד.

ילדים ונערים מטופלים באופן שונה מאוכלוסיית הבוגרים, הן בשל גילם הצעיר, הצורך בחום אנושי והרצון העז לאפשר לנער ל"תקן את חייו" קודם כניסתו וחזרתו לחייו הבוגרים.

טיפול נכון בנוער יאפשר את חזרתו של הנער למוטב ויאפשר לו לבנות חיים שאינם קשורים בחיי הפשע.

לאור הרגישות הקשורה בטיפול באוכלוסייה זו, מכשיר שב"ס את הסגל באופן ייחודי וספציפי לטיפול בנערים.

שירות בתי הסוהר 1

קורס ההסמכה אשר ניתן לסוהרי כלא אופק, הינו קורס מקצועי וייחודי, אשר פותח על ידי מחלקת ההדרכה בשב"ס. תכניו מתבססים על ידע תאורטי וניסיון מעשי אל מול האוכלוסיה בשטח.

במהלך הקורס, סוהרי הביטחון משתתפים בהרצאות מקצועיות של שופטי נוער, קציני מבחן לנוער, הרשות לשיקום האסיר, עובדים סוציאלים ועוד. עוד מקבלים הסוהרים כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתבגר.

חניכי הקורס מתארים את השינוי שחל בעבודתם עקב הקורס המיוחד, לדבריהם: התנהגות נערים המתבטאת באלימות, מטרתה לקבל תשומת לב, "כמו תינוק שבוכה ואינו יודע להביע רצונותיו".

הקורס חידד את ההבנה כי יש לשאול לרצונם של הנערים, להתעניין בהם, ולהקדיש להם זמן, שהרי רובם הגיעו לכלא כי לא היה מי שיעטוף ויחבק אותם בסביבתם הטבעית, בביתם שלהם.

אחד מיעדיו המרכזיים של שרות בתי הסוהר הינו הקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך, על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה עם שחרורם. הטיפול בנוער עבריין מקבל אף משמעות גדולה יותר עקב ההבנה כי ניתן לחולל שינוי של ממש אצל ילד/נער שתפיסת עולמו עוד לא גובשה והוא נתון להשפעות סביבתיות וחינוכיות כאחד.

השופט אלי שרון (מתוך הקדמה לספר: "נוער בפלילים- שפיטה, דרכי טיפול וענישה) כתב: "קטין כמוהו כשתיל רך, שאופן גדילתו ומידת התפתחותו מושפעים מתנאים וגורמים חיצוניים. כאשר מתגלה בו סטייה או פיגור יש לטפל בו על מנת שיתאושש ויזקוף קומתו; במקרה הצורך אף להעמיד לצידו תמיכה שתייצבו, להוסיף לו דשנים עד שיתחזק ויוכל לעמוד בכוחות עצמו. אם לא צלחו כל אלה, יש להעבירו, בלית ברירה, למקום אחר בו מצויים התנאים המתאימים לכך".